Reţele apă şi canalizare 2009

  • Reabilitare reţele zona Vasile Goldiş – Transilvaniei;
  • Extindere reţea canalizare str. Turnătoriei, Fagului, Şardului, Poieniţei, Măceşului, Grădinilor, Păltiniş, Cătinei, Ciucaşului, Mureşului.