Reţele apă şi canalizare 2008

 • Reabilitare reţele zona Vasile Goldiş;
 • Reabilitare reţea apă SAMTID – finalizare program;
 • Reţea apă str. Plevnei;
 • Reabilitare reţea apă str. Mihai Viteazul şi Zorilor;
 • Reabilitare reţea canalizare str. V. Alecsandri;
 • Înlocuire reţea apă str. Gh.Doja şi Oituz;
 • Înlocuire reţea canal str. Gh.Doja şi A. Mureşanu;
 • Extindere reţea apă zona Sub Vii;
 • Extindere reţea canal zona Sub Vii;
 • Extindere reţea canalizare str. Orizontului;
 • Extindere canalizare str. Theodor Aman;
 • Reabilitare reţea canalizare str. Luceafărului.