Prima administraţie din România care foloseşte energie verde

Municipiul nostru este primul din ţară care a câştigat şi implementează un astfel de proiect, rezultatul fiind o reducere a costurilor cu energia electrică de până la 100.000 de euro.

Au fost amplasate panouri fotovoltaice pe clădirile Colegiului Tehnic „Dorin Pavel”, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Centrului de Zi pentru Vârstnici şi Direcţiei Programe.

Proiectul se derulează din anul 2009 în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitiviăţii Economice, valoarea totală a bugetului fiind de 8.868.552,43 lei (inclusiv TVA), din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 6.185.629,00 lei.

Pe lângă detaliile despre valoarea lucrărilor executate, provenienţa finanţării, obiectivele proiectului, necesitatea implementării şi beneficiile lui pentru comunitate, în cadrul evenimentului au fost prezentate informaţii privind utilizarea energiilor alternative precum şi date despre alte proiecte în care Primăria municipiului Alba Iulia se implică, dedicate economiei de energie şi combustibil – anveloparea termică a blocurilor şi încurajarea folosirii bicicletelor atât în scop de agrement, cât şi pentru transportul unor mărfuri uşoare sau pentru servicii de curierat.

Sursa:http://www.citynews.ro/