PIDU


Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia

ALBA IULIA:

 • un oraș apreciat de locuitorii săi;
 • un patrimoniu cultural deschis și atractiv pentru turiști;
 • un centru urban de dezvoltare economică competitivă și sustenabilă, deschis către cunoaștere și provocărilor tehnologice și informatice ale viitorului.

Obiective strategice

1.Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Alba Iulia pe criterii durabile;

2.Alba Iulia– destinație turistică de excelență și atractivă;

3.Dezvoltarea calitativă a mediului de afaceri și sprijinirea antreprenorialului inovativ și competitiv;

PROIECT 1

Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia, Fortificaţia de Tip Vauban – Căi de Acces, Iluminat Exterior şi Mobilier Urban. Zona Interioară

 

Valoarea proiectului

 • Suma totală este de 73,225,644.70 lei, – 17 859 913 euro
 • Valoarea eligibilă 61,371,130.00 lei
 • Valoarea neeligibilă 194,000.00 lei

 Obiectivul

Modernizarea infrastructurii cultural – istorice aferente Cetăţii Alba Iulia şi restaurarea, protecţia, conservarea patrimoniului cu potenţial turistic aferent, în vederea valorificării sale, pe criterii durabile şi competitive, în circuite turistice naţionale / internaţionale şi sprijinirii creşterii economice a Regiunii de Dezvoltare Centru.

 Durata: 28 luni

 Rezultate

 • Reabilitare căi de acces: 1.987 mp alei pietonale, 6.800 mp piaţete, 19.227 mp zone pietonale, 8.416 mp zone auto, 3.595 mp + 47 mp (bus) parcaje, 1.098 mp piste biciclete, 3.093 mp compoziţii speciale, 4.412 mp spaţii verzi, 6.587 mp borduri;
 • Mobilier urban specific: 70 banchete, 30 jardiniere, 110 coşuri de gunoi, 1 200 limitatori ornamentali, 60 grătare metalice ornamentale, 76 capace canalizare ornamentale, 44 plachete metalice personalizate, 20 suporţi pentru biciclete, 35 stâlpi informaţionali, 10 panouri informaţionale, 15 cadre cu vegetaţie, 320 arbuşti ornamentali, 60 arbori ornamentali, 800 vegetaţie decorativă, 2 ceasuri urbane, 6 opere de artă urbană, 2 module staţii de aşteptare, 1 control acces barieră automată, 3 control acces stâlpi retractabili, 25 elemente reîntregire atmosferă istorică, 2 restaurare/reconstituire mobilier urban;
 • Extindere rețele electrice: 87 stâlpi ornamentali metalici cu corpuri de iluminat tip lampadar, 194 corpuri ornamentale, 133 buc. proiectoare, 36 borne echipate cu lampă cu ioduri metalice, 8 tablouri electrice, 4 firide distribuţie principale, 5 tablouri ornamentale;
 • Echipare reţea de canalizare: 66 guri de scurgere, 5 cămine;
 • Realizare reţea de canalizare şi amenajare fântâni arteziene în piaţeta din jurul monumentelor Losenau şi Custozza: 2 cămine de canalizare, 2 cămine montaj vane apă, 34 cuve fântâni arteziene, 3 fântâni de băut apa;
 • 70 locuri de muncă temporare în timpul implementării şi 30 de locuri de muncă permanente la finalul investiţiei, pentru operare.

 

PROIECT 2

DN1, SEBEŞ – ALBA IULIA, KM 378 + 020, PASAJ SUPERIOR PESTE CF LA ALBA IULIA

Valoarea proiectului

 • Suma totală 16.637.593,36 RON – 4 057 949 euro
 • 12.980.849,51 RON – cheltuieli eligibile
 • 1.231.838,22 RON – cheltuieli neeligibile
 • 2.424.905,63 RON – TVA

Obiectivul

Reabilitarea pasajului superior peste calea ferată Alba Iulia – Vințu de Jos situat pe DN1/E81 la km 378 + 020, intrarea în municipiul Alba Iulia, în lungime totală de 20 ml, arteră de circulație importantă din municipiul Alba Iulia, care relaționează accesul general cu orașul, în condiții de siguranță deplină și confort cu localitățile limitrofe.

 Durata 28 luni

 Rezultate

 •  pasaj superior reabilitat – 2353,45 mp;
 • rampa Sebeş reabilitată – 3920 mp;
 • rampa Alba Iulia – 4091,32 mp;
 • amenajare drumuri acces în zona rampei Sebeş – 1320 mp;
 • Creșterea vehicule participante la trafic de la 13399 la 15000;
 • Locuri de muncă nou create – 50.

PROIECT 3

MODERNIZARE DN1-E81 DE LA KM 382+400 LA KM 385+160, STRADA AL. I. CUZA INCLUSIV PODUL PESTE RÂUL AMPOI ŞI PASAJUL PESTE CALEA FERATĂ

Valoarea proiectului

 • Suma totală este de 27.886.034,30 RON – 6 .801 .471 euro
 • 23.439.315,40 RON – cheltuieli eligibile,
 • 84.000,00 RON – cheltuieli neeligibile,
 • 4.362.718,90 RON – TVA

Obiectiv

Modernizarea străzii Alexandru Ioan Cuza inclusiv podul peste râul Ampoi și pasajul peste calea ferată situate pe DN1/E81 de la km 382+370 la km 385+160, de categoria de importanță II – stradă de legătură, în lungime totală de 2790 ml, arteră de circulație importantă din municipiul Alba Iulia, care relaționează cartierul rezidențial Bărăbanț, zona de dezvoltare economică cu centrul orașului.

 Durata 32 luni

 Rezultate

 • Lungimea străzilor modernizate – 3305 ml;
 • Sistem rutier reabilitat – 38824 mp;
 • Piste pentru bicicliști – 3780 mp;
 • Sistem pietonal – 4785 mp;
 • Mobilier urban – 179 buc;
 • Spații verzi (pavaj înierbat pentru zonele de racord, zona verde și pentru accesele în curți)- 3411 mp;
 • Rețea canalizare pluvială nouă – 270 ml;
 • Parcări – 1695 mp;
 • Stâlpi de iluminat ornamentali – 170buc;
 • Pod reabilitat – 60 ml;
 • Pasaj reabilitat – 32ml;
 • Locuri de muncă nou create – 72.

PROIECT 4

MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ȘI CALEA MOȚILOR, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA

Valoarea proiectului

 • Suma totală este de 21.028.873,51 – 5 128 993 euro;
 • 17.521.620,52 RON – cheltuieli eligibile;
 • 84 000,00 RON cheltuieli neeligibile;
 • 3.290.894,27 RON – TVA.

 Obiectivul

Modernizarea străzilor Zlatnei și Calea Moților situate pe DN74 de la km 99+870 la km 103+175, de categoria de importanță III – colectoare, în lungime totală de 3305 ml, arteră de circulație importantă din municipiul Alba Iulia, care relaționează cartierele rezidențiale Micești și Cetate cu centrul orașului.

 Activităţi

 Durata 32 luni

 Rezultate

 • Lungimea străzilor modernizate – 3305 ml;
 • Sistem rutier reabilitat – 33619 mp;
 • Piste pentru bicicliști – 6610 mp;
 • Sistem pietonal – 7961 mp;
 • Mobilier urban – 92 buc;
 • Semnalizare rutieră – 268 buc;
 • Spații verzi (pavaj înierbat pentru zonele de racord, zona verde și pentru accesele în curți) – 7182 mp;
 • Rețea canalizare pluvială – 3134 ml;
 • Creșterea vehicule participante la trafic de la 5562 la 6000;
 • Locuri de muncă nou create – 72.

PROIECT 5

REPARAŢII CAPITALE STRĂZI CU DOTARE TEHNICO-EDILITARĂ ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

Valoarea proiectului

 • Suma totală este de 32 902 986,20 RON – 8 025 118 euro
 • 27 578 980,00 RON – cheltuieli eligibile
 • 84 000,00 RON – cheltuieli neeligibile
 • 5 240 006,20 RON – TVA

 Obiectivul

Dezvoltarea şi reabilitarea reţelei stradale din municipiul Alba Iulia prin lucrări de reparații capitale a 24 de străzi situate în cartierul vechi al municipiului Alba Iulia, județul Alba, străzi urbane de categoria de importanță III, în lungime totală de 12970 ml.

Durata 28 luni

Rezultate

 • Lungimea străzilor și trotuarelor urbane modernizate -12970 ml;
 • Spații verzi înființate – 12622 mp;
 • Parcări – 340;
 • Creșterea vehicule participante la trafic de la 5562 la 6000;
 • Reducerea emisiilor de noxe cu 21%;
 • Locuri de muncă nou create – 55.

PROIECT 6

Reconstituire și punere în valoare acces latura de vest Cetatea Alba Carolina, Fortificația de tip Vauban, municipiul Alba Iulia

 

Valoarea totală a proiectului

 

 • Suma totală este de 68,555,493.30 RON – 16 720 851 euro;
 • 56,974,640.00 RON – cheltuieli eligibile;
 • 648,430.00 RON – cheltuieli neeligibile;
 • 10,932,423.30 RON – TVA.

Obiectivul proiectului

Reabilitarea, reconstituirea și punerea în valoare a laturii de vest a Cetății Alba Carolina, Fortificația de Tip Vauban (anteșanțuri, contragărzi, șanțuri principale, raveline, bastioane), monument de patrimoniu de importanță națională, prin punerea în valoare a unui ansamblu valoros în suprafață de 45225 mp, din care drumuri și parcaje 10065 mp, alei semipietonale 3393 mp, alei și platforme pietonale 6211 mp, 2 poduri și 6 pasarele, piațete semipietonale 3764 mp, piste biciclete 866 mp, spațiu multifuncțional 3053 mp, spații verzi 12873 mp.

Durata proiectului şi perioada de implementare: 27 luni

Rezultate

 • Drumuri și parcaje: 10065 mp;
 • Alei semipietonale: 3393 mp;
 • Alei și platforme pietonale: 6211 mp;
 • Piațete semipietonale: 3764 mp;
 • Piste biciclete: 866 mp;
 • Spațiu multifuncțional: 3053 mp;
 • Spații verzi: 12873 mp;
 • 2 poduri și 6 pasarele;
 • Locuri de muncă nou create – 26;
 • Locuri de muncă temporare – 280.

PROIECT 7

 Reabilitarea Şi modernizarea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia – serviciul social rezidenţial de interes regional

 

Valoarea totală a proiectului

 • Suma totală a proiectului: 3 499 999,44 lei;
 • Cheltuieli eligibile: 2 761 176,00 lei;
 • Cheltuieli neeligibile: 180 000,00 lei;
 • TVA: 558 823,44 lei.

Obiectivul proiectului

Reabilitarea şi modernizarea căminului de persoane vârstnice, centru rezidenţial situat în Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 60, pentru oferirea unor servicii sociale calitativ superioare celor 100 de beneficiari asistaţi şi în strânsa corelaţie cu nevoile identificate.

 Durata proiectului şi perioada de implementare: 12 luni

 Rezultate

 •  1 Cămin pentru persoane vârstnice reabilitat şi refuncţionalizat în suprafaţă de 3164 mp;
 • 1 spaţiu de vizită şi recreere în suprafaţă de 85 mp modernizat în zona de parter a Căminului;
 • 1 sterilizator cu aer uscat;
 • 1 aparat vibromasaj;
 • 1 banda de alergat treadmill;
 • 1 staţie amplificare, boxe, microfon fără fir;
 • 1 TV;
 • 1 masă inox curăţat peşte (profesional);
 • 1 masă inox curăţat zarzavat;
 • 2 dulap inferior bucătărie;
 • 2 dulap superior bucătărie;
 • 1 frigider clasa A minim 400 l;
 • 1 robot bucătărie (profesional);
 • 1 trusă scule atelier olărit;
 • 1 trusă scule atelier tâmplărie;
 • 1 trusă atelier pictură;
 • 1 maşină de spălat rufe 20 kg;
 • 1 maşină de cusut;
 • 1 maşină de spălat industrială;
 • 1 trusă scule lăcătuşărie;
 • 1 trusă scule electrice;
 • 1 pompă de circulaţie apă pentru fântâna arteziană;
 •  1 fântână băut apă-mobilier urban;
 • 1 buc. kit poartă Aster;
 • 1 centrală Fire Class 200;
 • 1 comunicator digital 8 canale;
 • 2 buc. elemente ascensoare electrice, kit iluminat, kit comandă.