Învăţământ 2011

  • Elaborarea Strategiei și a Planului Local de Acțiune privind abandonul școlar, în cadrul Proiectului „EU nu abandonez Școala”.  În cadrul aceluiași proiect s-au derulat programele remediale „Școală după Școală” și „A doua șansă”;
  • În aprilie 2011 am demarat programul de educaţie remedială „Şcoală după şcoală”, în cadrul căruia am reuşit să dotăm cele  9 şcoli partenere cu laptopuri pentru copiii care proveneau din familii cu situaţie precară, care aveau o rată mare a absenteismului şi care prezentau performanţe slabe la învăţătură;
  • Am reuşit să venim în sprijinul a 60 de elevi care prezentau un risc pronunţat de părăsire timpurie a şcolii, a 15 persoane care au părăsit timpuriu şcoala şi, mai ales, am contribuit la formarea unor viitori specialişti care să se implice în dezvoltarea şi implementarea unor programe de tip „A doua şansă”;
  • Viabilizare sală sport Miceşti;
  • Schimb de destinaţie CT 20 în grădiniţa cu program normal nr.10;
  • Inițierea programului „Vinerea muzeelor” prin care elevii din Alba Iulia pot vizita muzee și obiective economice și culturale pe o rază de 100 de km de  oraș.