Învăţământ 2011

Elaborarea Strategiei și a Planului Local de Acțiune privind abandonul școlar, în cadrul Proiectului „EU nu abandonez Școala”.  În cadrul aceluiași proiect s-au derulat programele remediale „Școală după Școală” și „A doua șansă”;
În aprilie 2011 am demarat programul de educaţie remedială „Şcoală după şcoală”, în cadrul căruia am reuşit să dotăm cele  9 şcoli partenere […]

Învăţământ 2010

gradinita-pe-fosta-ct20

 

Au început lucrările pe fostul amplasament al CT 20 pentru construirea unei noi grădiniţe cu program normal „Grădiniţa numărul 10”, cu 5 săli de clasă la etaj, sală polifuncţională la parter, cabinet medical, grupuri sanitare, vestiare şi birouri. Pentru acest obiectiv s-a semnat contractul de execuţie lucrări în luna decembrie 2010, termenul de execuţie fiind […]

Învăţământ 2009

gradinita-15

Reabilitare clădire clasele I-IV – Colegiul Tehnic Alexandru Domşa.
Construire Grădiniţa cu program prelungit nr. 15.

 

Share

Învăţământ 2008

scoala-barabant

Reabilitare termică Şcoala nr.9, Colegiul Dorin Pavel;
Reamenajare subsol clădire Cămin Ucenici Colegiul D.P. Marţian;
Extindere Şcoala Generală Bărăbanţ;

Reconstrucţie Grădiniţa Bărăbanţ;

Reabilitare clădire clasele I-IV Colegiul Tehnic Alexandru Domşa;
Amenajare sală sport Şcoala Generală Mihai Eminescu;

Refacere acoperiş Şcoala Vasile Goldiş.

Share