Proiecte de reabilitare și amenajare – 2011

caminul-pentru-persoane-varstnice-alba-iulia

Reabilitare şi modernizare cămin persoane vârstnice. Primul proiect din România finalizat în cadrul unui Plan Integrat de Dezvoltare.

Restaurare ziduri zona N-S-E a Cetăţii – ziduri Nord

Reabilitare Centru Istoric – Zona Interioară

Reconstituire şi punere în valoare acces Latura de Vest Cetatea Alba Carolina

Sistem informatic pentru implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în administraţia […]

Proiecte de reabilitare și amenajare – 2010

29042010034

 
PARCURI ŞI ZONE DE AGREMENT

Parcurile Sf. Ecaterina şi Zăvoi – Miceşti

Zone verzi – Platoul Romanilor după finalizarea lucrărilor de refuncţionalizare circulaţii.

 
CONSERVARE ŞI RESTAURARE PATRIMONIU ISTORIC

Reabilitare Centru Istoric traseul Estic, traseul Sudic, traseul Nordic. Fortificația de tip Vauban – Alba Iulia. Căi de acces, iluminat și mobilier urban specific.

Traseul Nordic – restaurare bastioane, raveline, contragărzi, curtine, […]

Proiecte de reabilitare și amenajare – 2009

poarta-2

 

Reparaţii şi dotări stadion Victoria: finisaje interioare, exterioare; înlocuire tâmplărie interioară, exterioară; reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice; dotări sistem supraveghere şi acces în incintă, reparaţii şi supraînălţări împrejmuire, instalaţie sonorizare, reamenajare spaţii cu destinaţii speciale. 

Amenajarea zonelor verzi existente şi nou create după reabilitarea infrastructurii rutiere zona locuinţe colective Platoul Romanilor, prin amenajarea de zone verzi […]

Proiecte de reabilitare și amenajare – 2008

loc-joaca-liceul-sportiv

 
Reabilitare reţele iluminat public:

Cartier Pâclişa, cartier Tolstoi, B-dul Transilvaniei, Centrul social de urgenţă Alba, amenajare zonă de agrement cartier Ampoi II, amenajare şi reabilitare incubator de afaceri – hidroizolaţie, tâmplărie, luminatoare, tencuieli.

Dotări urbane – 11 locuri de joacă – parc Regina Maria, parc Macului, 3 locuri de joacă zona Arnsberg, 2 locuri de joacă Ampoi […]