PIDU

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia
ALBA IULIA:

un oraș apreciat de locuitorii săi;
un patrimoniu cultural deschis și atractiv pentru turiști;
un centru urban de dezvoltare economică competitivă și sustenabilă, deschis către cunoaștere și provocărilor tehnologice și informatice ale viitorului.

Obiective strategice
1.Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Alba Iulia pe criterii durabile;
2.Alba Iulia– destinație turistică de excelență […]

Proiecte europene

 „Reabilitare Centru istoric Traseul estic, Traseul sudic, Traseul nordic Fortificaţia de tip Vauban – Alba Iulia, căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific”.

Asigurarea sustenabilității energetice din surse alternative a următoarelor instituții publice din Municipiul Alba Iulia: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru persoane vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici, Direcția Programe din subordinea Consiliului […]