Proiecte de reabilitare și amenajare – 2011

  • Reabilitare şi modernizare cămin persoane vârstnice. Primul proiect din România finalizat în cadrul unui Plan Integrat de Dezvoltare.

  • Restaurare ziduri zona N-S-E a Cetăţii – ziduri Nord

  • Reabilitare Centru Istoric – Zona Interioară

  • Reconstituire şi punere în valoare acces Latura de Vest Cetatea Alba Carolina
  • Sistem informatic pentru implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în administraţia publică locală prin servicii electronice moderne – IT 2
  • Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut – Parcul Dendrologic “Dr. Ioan Vlad” – Valea Popii din municipiul  Alba   Iulia