Proiecte de reabilitare și amenajare – 2010

PARCURI ŞI ZONE DE AGREMENT

  • Parcurile Sf. Ecaterina şi Zăvoi – Miceşti

  • Zone verzi – Platoul Romanilor după finalizarea lucrărilor de refuncţionalizare circulaţii.

 

CONSERVARE ŞI RESTAURARE PATRIMONIU ISTORIC

  • Reabilitare Centru Istoric traseul Estic, traseul Sudic, traseul Nordic. Fortificația de tip Vauban – Alba Iulia. Căi de acces, iluminat și mobilier urban specific.

  • Traseul Nordic – restaurare bastioane, raveline, contragărzi, curtine, cleşti – Fortificaţia de tip VAUBAN.
  • Poarta de Sud a Castrului Roman – Amenajare traseul vestigiilor romane de sud, cetatea bastionară de tip Vauban „Alba Carolina”, în cadrul proiectului „O Românie frumoasă”

LOCUINŢE

  • Locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi – bloc A1, A2, A3 – strada Vasile Alecsandri

FINANŢĂRI EUROPENE

  • Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii publice: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru persoane vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici, Direcţia Programe din subordinea consiliului local Alba Iulia

DIVERSE

  • Realizare şi amplasare monument Eroii Revoluţiei 1989.
  • Amenajare sediu stadion Oarda de Jos.
  • Achiziţie case modulare pentru adăpostirea a 11 familii evacuate.