Proiecte de reabilitare și amenajare – 2009

  • Reparaţii şi dotări stadion Victoria: finisaje interioare, exterioare; înlocuire tâmplărie interioară, exterioară; reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice; dotări sistem supraveghere şi acces în incintă, reparaţii şi supraînălţări împrejmuire, instalaţie sonorizare, reamenajare spaţii cu destinaţii speciale. 
  • Amenajarea zonelor verzi existente şi nou create după reabilitarea infrastructurii rutiere zona locuinţe colective Platoul Romanilor, prin amenajarea de zone verzi prin gazonare, amenajarea de zone verzi cu arbuşti ornamentali, flori şi plante perene şi amenajarea de zone verzi cu arbori.

  • Restaurare Poarta a II-a

  • Reabilitare Centru Istoric traseul Estic, traseul Sudic, traseul Nordic – Fortificația de tip Vauban – Alba Iulia. Căi de acces, iluminat și mobilier urban specific. Recepţie 2010
  • Locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi – bloc A1, A2, A3 – 75 apartamente.
  • Centru pilot pentru persoane cu dizabilități Alba