20 de proiecte pentru punerea în valoare a Cetăţii

1. Traseul celor trei fortificaţii municipiul Alba Iulia

2. Lucrări de consolidare-restaurare, tratament hidrofobizare, sistematizare verticală, pod mobil – Poarta I – Cetatea Alba Carolina

3. Cetatea Alba Carolina Poarta a II-a – Lucrări de restaurare-reconstituire poartă

4. Cetatea Alba Carolina Poarta a III-a – Lucrări de restaurare curtină, taselări şi instalaţii electrice interioare

5. Cetatea Alba Carolina Poarta a III-a – Lucrări de reconstituire pod ridicător

6. Cetatea Alba Carolina Poarta a III-a – Lucrări de conservare şi restaurare componente artistice

7. Lucrări de consolidare – restaurare Cetatea Alba Carolina – Poarta a IV-a – arhitectură şi grup statuar

8. Poarta a IV-a Cetatea Alba Carolina – Restaurare şi amenajare punct de informare şi sistematizare spaţiu public

9. Poarta de Sud a Castrului Roman – etapa I – Parc arheologic

10. Restaurare şi amenajare Poarta de Sud a Castrului Roman – etapa a II-a

11. Realizarea activităţilor necesare pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în Cetatea Bastionară Alba Carolina – municipiul Alba Iulia

12. Reabilitare Centru Istoric – Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic – Fortificaţia de tip VAUBAN – Alba Iulia – căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific

13. Reconstituire Latura de Vest – Cetatea Alba Carolina

14. Reabilitarea Centrului Istoric – interiorul Cetăţii Alba Carolina

15. Amfiteatrul Roman – şanţurile de Sud

16. Traseul Nordic – restaurare bastioane, raveline, contragărzi, curtine, cleşti – Fortificaţia de tip Vauban

17. Palatul Principilor

18. Punere în valoare vestigii parc Custozza

19. Infrastructura mică PHARE 2001 – introducere apă şi canalizare în interiorul Cetăţii

20. Respiră Aerul Istoriei – proiect european de promovare a Cetăţii Alba Carolina